Tích hợp Google Analytic

Cho phép hệ thống FFF gửi thông báo sự kiện vào tài khoản Google Analytic của bạn khi khách hàng click vào các tiện ích do FFF cung cấp

STT Website Mã Analytics Theo dõi bằng Event

Tích hợp theo dõi chuyển đổi AdWords

Cho phép hệ thống FFF gửi thông báo conversion vào tài khoản Google Ads của bạn khi khách hàng click vào các tiện ích do FFF cung cấp

STT Website AdWords CID Theo dõi bằng Conversion