Virtual Click
Công Cụ chặn click ảo
Theo dõi quảng cáo theo các khung giờ trong ngày, chặn ngay IP Click ảo hoặc khung giờ không có nhân viên làm việc.

Danh sách:
STT CID Ngày xem Trạng thái Action