Số Lần Click
Chi Phí Quảng Cáo
Click Không Hợp Lệ
Báo cáo IP click quảng cáo
Click ảo theo chiến dịch
Click ảo theo mạng quảng cáo
Số IP Click
Trung Bình Tiết Kiệm Được
Số IP đã chặn
Báo cáo IP click quảng cáo
Chiến dịch đang chặn
STT Chiến Dịch Số Click Ads IP Đã Chặn