Khu Vực Chặn Click Ảo
Chọn tầm vực muốn kích hoạt tính năng chặn click ảo
Bạn có thể tiến hành chặn click ảo trên toàn bộ tài khoản quảng cáo AdWords hoặc chỉ trên 1 số chiến dịch mà bạn muốn.