Báo cáo này thể hiện: danh sách những IP đang được chặn thực tế, tức là các IP đang có trong "danh sách loại trừ IP" của Google Ads. Tìm hiểu thêm

Báo cáo này thể hiện: danh sách những IP đã được 3F thực hiện chặn. Vì Google chỉ giới hạn 500 IP trong "danh sách loại trừ IP" của mỗi chiến dịch. Nên 3F sẽ giúp bạn tự động tiến hành loại bỏ và thêm IP vào danh sách này. Tìm hiểu thêm