Quyền lợi VIP:
- VIP được tính theo website bạn chọn - Trong quá trình còn VIP có thể đổi VIP qua bất kì tài khoản adwords và bất kì website nào
Chọn hình thức bạn muốn thanh toán